Loading...
About ThaiFirewall
get to know us

ทำความรู้จักเรา

เป็นหนึ่งในเครือของ บริษัท เทคสเปซ จำกัด (TechSpace.co.th) เรามุ่งเน้นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ Firewall คุณภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อลูกค้าหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ ThaiFirewall ยังมีบริการติดตั้งไฟร์วอลล์ รวมถึงบริการดูแลระบบไฟร์วอลล์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณ ThaiFirewall พร้อมไปด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการดูแลไฟร์วอลล์ ให้คุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หมดห่วงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ
Our Services

บริการของเรา
Why us

ทำไมต้องเลือกเรา

เรามุ่งเน้นที่จะให้บริการอย่างตรงใจกับความต้องการขององค์กรของคุณ เพราะเราเข้าใจและรู้ว่าองค์กรของคุณต้องการอะไร

เราสามารถออกแบบระบบไฟร์วอล รวมถึง Network ภายใน ให้กับองค์กรของคุณอย่างมืออาชีพ

เราสามารถดูแลครอบคลุมเรื่อง IT ให้กับองค์กรของคุณ

เราพรั่งพร้อมไปด้วยทีมงานคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟร์วอล และ Network ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

About ThaiFirewall