Loading...
เปิด ปิด firewall ใน windows


วิธีเปิด - ปิด Firewall ใน Windows 7/8/8.1

Firewall (ไฟร์วอล) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัส แรนซัมแวร์ เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทางเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังสามารถช่วยหยุดไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณส่งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอีกด้วย

ในการใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมต้องการเรียกใช้หรือเชื่อมต่อกับเครือข่าย Windows มักจะถามว่าจะอนุญาตหรือบล็อกลิงค์หรือการเชื่อมโยงนั้นๆ เพื่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของคุณเอง เพื่อให้รู้และเข้าใจการใช้งานไฟร์วอลที่ติดมากับระบบปฏิบัติการ Windows ได้อย่างถูกต้อง วันนี้เรามาจะเรียนรู้การตั้งค่า เปิด-ปิด ไฟร์วอล ของ Windows กันค่ะ


การเปิดและปิด Firewall ใน Windows 7/8/8.1
วิธีเปิดหรือปิด Firewall ใน Windows 7/8/8.1

1. คลิกที่ Start button ด้านซ้ายล่างของหน้าจอ แล้วเลือก Control Panel

2. เมื่อเปิด Control Panel แล้ว เลือก "System and Security" หากใช้การแสดงแบบ Category หรือ เลือก"Windows Firewall" หากใช้การแสดงแบบ Icons

วิธีเปิดปิดไฟร์วอลใน windows_2

วิธีเปิดปิดไฟร์วอลใน windows_3

3.ในหน้าต่าง "Windows Firewall" คลิกที่ "Turn Windows Firewall on or off" ทางด้านซ้ายของหน้าต่าง

4. ในหน้าต่าง "Customize settings" เลือกเปิดหรือปิด Firewall ตามที่ต้องการ

5. เมื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการแล้ว คลิก "OK" เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง