Loading...
firewall ไฟร์วอล สำหรับองค์กร


ไฟร์วอล เครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับองค์กร

ในยุคที่เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เครื่อยข่าย และคอมพิวเตอร์ จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการโดนโจมตีด้วยไวรัส หรือการโดนขโมยข้อมูล ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อองค์กรได้


เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ จึงต้องให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งไฟร์วอล เป็น Hardware หรือ Software ที่มีไว้เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและเครือข่ายต่างๆ เปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่เป็นผู้ดูแลและควบคุมการเข้าถึงของข้อมูล รวมถึงการสื่อสารระหว่างเครือข่าย ที่จะส่งผ่านเข้ามายังองค์กร หรือส่งออกไปยังภายนอกองค์กร โดยจะมีการกำหนดกฎระเบียบบังคับใช้เฉพาะเครือข่าย หากการเข้าถึงนั้นถูกต้องตามที่ไฟร์วอลกำหนดไว้ ก็จะเข้าถึงเครือข่ายได้ หากไม่ตรงก็จะเข้าถึงไม่ได้ ไฟร์วอลจะช่วยดูแลองค์กรจากผู้ไม่หวังดี ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส มัลแวร์ หรือการโจรกรรมข้อมูล เป็นต้น


การทำงานของไฟร์วอล


สิ่สิ่งที่ไฟร์วอลช่วยได้

1. ไฟร์วอลช่วยในการกำหนดกฎหรือนโยบายด้านความปลอดภัยให้กับระบบ ว่าจะอนุญาตหรือไม่ให้ใช้เซอร์วิสชนิดใดๆ นอกเหนือจากกฎที่กำหนดไว้ เพื่อควบคุมการเข้าถึงและส่งออกของข้อมูล

2. ไฟร์วอลทำให้การดูแลด้านความปลอดภัยของระบบเป็นไปได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการติดต่อทุกชนิดกับเน็ตเวิร์กภายนอกจะต้องผ่านไฟร์วอล

3. ไฟร์วอลสามารถบันทึกกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาและออกจากเน็ตเวิร์กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สะดวกในการตรวจสอบและการติดตามความเปลี่ยนแปลงในระบบ

4. ไฟร์วอลช่วยในการควบคุมการเข้าถึงของเน็ตเวิร์กภายนอกตามที่องค์กรกำหนด ซึ่งทำให้สามารถเปิดใช้งานเซอร์วิสหนึ่งๆ ให้กับภายนอกเข้ามาใช้งานได้ ในขณะที่ส่วนที่ไม่ต้องการให้เปิดใช้งานก็จะไม่อนุญาตให้เข้าถึง

5. ไฟร์วอลบางชนิดสามารถป้องกันการเข้าถึงไวรัสที่ถูกติดต่อผ่านโปรโตคอล HTTP, FTP และ SMTP ทำให้ลดความเสี่ยงจากการโดนไวรัสที่อาจทำความเสียหายให้กับระบบ


สิ่งที่ไฟร์วอลช่วยไม่ได้

1. ไฟร์วอลไม่สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นภายในเน็ตเวิร์กเองได้ เนื่องจากไม่ได้ผ่านไฟร์วอลเข้ามา

2. ไฟร์วอลไม่สามารถป้องกันอันตรายจากภายนอกที่ไม่ได้ผ่านเข้ามาทางไฟร์วอล เช่น การ Dial-up เข้ามายังเน็ตเวิร์กภายในโดยตรงโดยไม่ผ่านไฟร์วอล

3. ไฟร์วอลไม่สามารถป้องกันช่องโหว่ใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทุกวัน เราไม่สามารถไว้ใจไฟร์วอลโดยการติดตั้งเพียงครั้งเดียวแล้วก็หวังให้มันปลอดภัยตลอดไป จำเป็นต้องมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

4. แม้ว่าไฟร์วอลบางชนิดอาจป้องกันไวรัสได้ แต่ก็ยังไม่มีไฟร์วอลชนิดใดที่สามารถตรวจสอบไวรัสทุกโปรโตคอล การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสเพิ่มเติมอาจยังมีความจำเป็น


การเติบโตของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ทำให้องค์กรต้องเผชิญกับอันตรายและภัยทางไซเบอร์มากขึ้น ไฟร์วอลที่เป็นเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและข้อมูล จึงเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน เพื่อให้ระบบขององค์กรมีความปลอดภัยและสามารถป้องกันการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสมจากภายนอก ที่อาจกระทำลายระบบหรือข้อมูลขององค์กรได้